Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11 czerwca 2021 r. na prowadzenie 40 godzin zegarowych grupowego poradnictwa psychologicznego ( 2 razy w miesiącu po 1 godzinie) w ramach projektu "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego" Zadanie nr 6 Klub Seniora dla osób niesamodziel

Projekt Logo

CUŚ dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

  


 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie 40 godzin zegarowych grupowego poradnictwa psychologicznego ( 2 razy w miesiącu po 1 godzinie) w ramach  projektu "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego" Zadanie nr 6 Klub Seniora dla osób niesamodzielnych realizowanego  przez partnera  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie.

 

Treść zapytania ofertowego w załączniku:


 

Realizator projektu:Przystań Logoo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260,
e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl