Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE z dnia 11 października 2012 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Jednodniowa wycieczka do Łodzi

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


 

 OGŁOSZENIE z dnia 11 października 2012 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na:

 

Jednodniową wycieczkę do Łodzi dla Uczestników projektu i opiekunów z M-GOPS w ramach projektu „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia o wyborze oferty

 


 

 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 października 2012 r. na:

 

Jednodniową wycieczkę do Łodzi dla Uczestników projektu i opiekunów z M-GOPS w ramach projektu „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia
  2. Druk oferty
  3. Wzór umowy