Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE z dnia 29 kwietnia 2013 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na: zamówienie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 41 uczestników Projektu "Szansa na pracę"

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


 

OGŁOSZENIE z dnia 29 kwietnia 2013 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na:

 

Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 41 uczestników Projektu "Szansa na pracę" - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia o wyborze oferty

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 17 kwietnia 2013 r. na:

 

Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 41 uczestników Projektu "Szansa na pracę" - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia
  2. SIWZ