Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE z dnia 2 grudnia 2013 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na: organizację spotkania wigilijnego

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


OGŁOSZENIE z dnia 2 grudnia 2013 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na:

 

Organizację spotkania wigilijnego dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia, przedstawicieli M-GOPS oraz przedstawicieli władz lokalnych - 50 osób, w ramach projektu "Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia o wyborze oferty

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15 listopada 2013 r. na:

 

Organizację spotkania wigilijnego dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia, przedstawicieli M-GOPS oraz przedstawicieli władz lokalnych - 50 osób, w ramach projektu "Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia
  2. Druk oferty