Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE z dnia 16 maja 2014 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na: zamówienie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 36 uczestników Projektu "Szansa na pracę"

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

- AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Człowiek - najlepsza inwestycja


 

OGŁOSZENIE z dnia 16 maja 2014 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na:

 

Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 36 Uczestników Projektu "Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia

 

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 5 maja 2014 r. O Z MIANIE OGŁOSZENIA oraz SPROSTOWANIA TREŚCI SIWZ na:

 

Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 36 Uczestników Projektu "Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

    1. Zmiana treści ogłoszenia
    2. Sprostowanie treści swiz nie prowadzące do zmiany treści ogłoszenia.

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia  30 kwietnia 2014 r. na:

 

Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 36 Uczestników Projektu "Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

    1. Treść ogłoszenia
    2. SIWZ