Filtr
 • Godziny pracy w wigilię 24.12.2018 r.

  W dniu 24.12.2018 r. (wigilia)

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

  czynny do godz. 1300

   

  KASA czynna do godz. 1200

 • Bezpłatna żywność

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 23-24 października 2018  roku (wtorek, środa) w godzinach 11.00 -17.00 będzie wydawana  bezpłatna żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie, ul. Dzielna 6 dla osób, które otrzymały skierowania.

   

  Kierownik Ośrodka

  Janina Kędziak

 • Informacja do mieszkańców Gminy Zelów

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, w związku z dużym atakiem mrozów zwraca się z prośbą o zgłaszanie osób znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej oraz osób bezdomnych przebywających na terenie naszej Gminy

  Wszelkie informacje prosimy przekazywać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12.

  Telefony kontaktowe 44 634 10 28 lub 44 634 15 72

 • Gminna Wieczerza Wigilijna 2015 r.

  Wigilia   18 grudnia w Domu Kultury została zorganizowana Gminna Wieczerza Wigilijna dla 220 osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

  Organizatorami Wieczerzy byli: Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”, Dom Kultury w Zelowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie. Wśród gości zaproszonych byli m.in.: Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First wraz z radnymi, Ksiądz Prałat Jacek Ambroszczyk. Schola dziecięca wraz z organistą parafii Rzymsko-Katolickiej w Zelowie śpiewała dla zebranych kolędy. W Wieczerzy pomagali wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.

   

 • Paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców Gminy Zelów.

  Paczki   W dniu 22 grudnia o godz. 12:00 w siedzibie Domu Kultury w Zelowie wydawane były paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców Gminy Zelów. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie przygotował w br. 165 paczek ze słodyczami, artykułami spożywczymi i chemicznymi. W wydawaniu uczestniczyła Pani Skarbnik Miasta Agnieszka Stróż, Dyrektor Domu Kultury Małgorzata Dębowska, Kierownik Ośrodka Janina Kędziak oraz pracownicy M-GOPS w Zelowie. Ponadto Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Zelowie Monika Laskowska wraz z przedszkolakami rozdawały zabawki, które dzieci zebrały w ramach akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

   

 • Gminna wieczerza wigilijna

  Wigilia 2015

 • Konsultacje społeczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zelowie na lata 2016 – 2020

     Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie jako podstawowa jednostka organizacyjna zajmująca się rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie Gminy Zelów jest koordynatorem opracowywanego dokumentu.

     W dniu 24 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zelowie odbyła się prezentacja wraz z konsultacjami społecznymi projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020.

 • Jubileusz 25 lecia M-GOPS w Zelowie

  Kot w Butach   W dniu 20 listopada 2015 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „ Przy Patykach” w Kolonii Łobudzice odbyła się Konferencja z okazji 25 lecia powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie. Konferencja ta połączona była ze Świętem Pracownika Socjalnego i Pracownika Pomocy Społecznej. Podczas spotkania Kierownik Ośrodka przedstawiła przebieg ważniejszych wydarzeń Ośrodka, które były realizowane od początku powstania placówki oraz złożyła podziękowania i życzenia pracownikom.

 • Bezpłatna żywność dla mieszkańców Gminy Zelów

  W najbliższym czasie wznowiona będzie akcja bezpłatnej żywności dla Mieszkańców Gminy Zelów. W tym celu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie nawiązał współpracę z Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” ul. Czapliniecka 19 b 97-400 Bełchatów zajmującym się dystrybucją bezpłatnej żywności z Banku Żywności w Łodzi, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

  Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu dla mieszkańców z Gminy Zelów będą wydawali pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 od 1 października 2015 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

  Żywność wydawana będzie w siedzibie Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19 b po okazaniu skierowania i dokumentu tożsamości przez dwa dni w tygodniu tj.

  • wtorek w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-18.00

  • czwartek w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-18.00

  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

  • 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

  • 771,00 zł dla osoby w rodzinie

  Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni

  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 tel. 44 634 10 28 w. 25 oraz 44 634 15 72 w. 25.

 • NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

  - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Człowiek - najlepsza inwestycja


   

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 02 lutego 2015 r.

   

  Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu "Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

  W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia
 • Porady psychologa i prawnika w 2015 r.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje:  

   • Porady psychologa w 2015 r. dla mieszkańców Gminy Zelów odbywać będą się w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach 1530 do 1830
   • Porady prawnika w 2015 r. dla mieszkańców Gminy Zelów odbywać będą się w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godzinach 1600 do 2000

  W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28

 • Wydawanie bezpłatnej żywności

  Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej otrzymają bezpłatną żywność dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy z Caritas w Łodzi w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w 2015 roku.

  Wydawanie żywności odbywać się będzie w magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w dniach:

   

  • 13.01.2015 (wtorek) od godziny 800 do 1500
  • 14.01.2015 (środa) od godziny 800 do 1500

   

  Prosimy osoby uprawnione o zgłaszanie się w wyznaczonych terminach.

   

  Bliższych informacji udziela:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28, (44) 634 15 72

 • Wydawanie jabłek i warzyw w ramach programu EMBARGO

  jablkaMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 7, 8 października 2014 r. w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zelowie (wjazd od ul. Żeromskiego) w godzinach od 8:00 do 15:00 będą wydawane bezpłatnie jabłka, marchew, kapusta w ramach programu EMBARGO z Caritas w Łodzi.

  Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonych terminach po odbiór jabłek i warzyw.

  O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe tj.

  • dla osób samotnych – 813,00 zł netto,

  • dla osób w rodzinach – 684,00 zł netto dochód na 1 osobę.

  Bliższych informacji dotyczących warunków otrzymania pomocy udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12,

  tel. 44 634-10-28 lub 44 634-15-72.

   

  Kierownik Ośrodka

  Janina Kędziak

  jablka

 • Wydawanie jabłek w ramach programu EMBARGO

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 30.09.2014r. i 01.10.2014r. w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zelowie (wjazd od ul. Żeromskiego) w godzinach od 8:00 do 15:00 będą wydawane bezpłatnie jabłka w ramach programu EMBARGO z Caritas w Łodzi.

  Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonych terminach po odbiór jabłek.

  O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe tj.

  • dla osób samotnych – 813,00 zł netto,

  • dla osób w rodzinach – 684,00 zł netto dochód na 1 osobę.

  Bliższych informacji dotyczących warunków otrzymania pomocy udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12,

  tel. 44 634-10-28 lub 44 634-15-72.

   

  Kierownik Ośrodka

  Janina Kędziak

 • Poszukiwana kancelaria prawna do przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

  PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

  - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Człowiek - najlepsza inwestycja


   

  W związku z realizacją projektu systemowego

  Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

   poszukuje kancelarii prawnej

  do przeprowadzenia

  procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

  Wymagania dot. specjalisty przeprowadzającego procedurę:

  - wykształcenie kierunkowe

  - min.3 lata doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedur PZP

  w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe w ramach POKL  Oferty wraz z ceną prosimy składać:

  w siedzibie MGOPS w Zelowie lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, 97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12 lub pocztą elektroniczną na adres: mgopszelow@op.pl do dnia 17 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.

   Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

  Janina Kędziak

  Kierownik Miejsko-Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Zelowie

 • Paczki świąteczne dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej

  paczki_2013 W dniu 18 grudnia 2013 roku o godz 1200 w siedzibie Domu Kultury w Zelowie Pani Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska i Pani Sekretarz Miasta Agnieszka Mysłowska wraz z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie wydawały paczki świąteczne dla 180 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W skład paczek świątecznych wchodziły słodycze i artykuły chemiczne.

 • WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU PEAD

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 26-27 listopada 2013 roku w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w godzinach od 800 do 1500 będzie wydawana bezpłatna żywność w ramach programu PEAD z Caritas w Łodzi.

   

  Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

   

  O otrzymaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe.

   

  Szczegółowych informacji odnośnie warunków otrzymania pomocy udzielają

  pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28 lub (44) 634 15 72

  Kierownik Ośrodka

  Janina Kędziak

 • WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU PEAD

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 22-23 października 2013 roku w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w godzinach od 800 do 1500 będzie wydawana bezpłatna żywność w ramach programu PEAD z Caritas w Łodzi.

   

  Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

   

  O otrzymaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe.

   

  Szczegółowych informacji odnośnie warunków otrzymania pomocy udzielają

  pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28 lub (44) 634 15 72

  Kierownik Ośrodka

  Janina Kędziak

 • MPiPS - List referencyjny

  List referencyjny - MPiPS

 • WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 20-21 sierpnia 2013 roku w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w godzinach od 800 do 1500 będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD z Caritas w Łodzi.

   

  Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

   

  Bliższych informacji udziela:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28 lub (44) 634 15 72

 • Wydawanie kolejnej partii bezpłatnej żywności

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w miesiącu czerwcu 2013 roku będzie wydawana bezpłatna żywność w ramach Programu PEAD.

  Daty i godziny wydawania żywności:

   • 11.06.2013 r. w godz. od 08.00 do 15.00
   • 12.06.2013 r. w godz. od 08.00 do 15.00

  Osoby uprawnione proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywność. Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

  Miejsce odbioru żywności:

  Magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie, wjazd od ulicy Żeromskiego.  

  Bliższych informacji udziela:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28 

 • Składanie ofert na przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publiczego

   

  PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

  AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


  Człowiek - najlepsza inwestycja


    

  W związku z realizacją projektu systemowego

  „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ”

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

   poszukuje kancelarii prawnej

  do przeprowadzenia

  procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

   

  Wymagania dot. specjalisty przeprowadzającego procedurę:

  - wykształcenie kierunkowe

  - min.3 lata doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedur PZP

  w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe w ramach POKL

   

  Oferty wraz z ceną prosimy składać:

   

  w siedzibie MGOPS w Zelowie lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, 97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12 lub pocztą elektroniczną na adres: mgopszelow@op.pl do dnia 12 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00.

   Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Janina Kędziak

  Kierownik Miejsko-Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Zelowie

   

 • WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 16-17 kwietnia 2013 roku w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w godzinach od 800 do 1500 będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD z Caritas w Łodzi.

   

  Osoby uprawnione proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

   

  Bliższych informacji udziela:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (044) 634 10 28 lub (44) 634 15 72

 • Nowa transza żywności z Caritas

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że pozyskał w ramach programu PEAD kolejną transzę żywności z Caritas w Łodzi dla 1 687 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w ilości 14,5 tony na ogólną wartość 49 700 zł.

  Wydawanie żywności odbywa się od 14 lutego 2013 roku w magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska” w Zelowie (wjazd od ul. Żeromskiego). Osoby uprawnione będą informowane o terminie odbioru żywości przez terenowych pracowników socjalnych. 

 • Porady prawnika i psychologa w 2013 r.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje:  

   • Porady prawne w 2013 r. dla mieszkańców Gminy Zelów odbywać będą się w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godzinach 1600 - 2000
   • Porady psychologa w 2013 r. dla mieszkańców Gminy Zelów odbywać będą się w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 1430 do 1730

  W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28

 • Kolejna transza pomocy żywnościowej Caritasu i UE

     

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w miesiącu listopadzie 2012 roku będzie wydawana kolejna transza żywności z Caritas w Łodzi w ramach Programu PEAD.

  Wydawanie żywności odbywać się będzie w magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w dniach: 

   

   • 28.11.2012 od godziny 800 do 1600
   • 29.11.2012 od godziny 800 do 1600

   

  Prosimy osoby uprawnione o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie.

   

  Bliższych informacji udziela:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28 

 • Wydawanie żywności z Caritas w Łodzi w ramach Programu PEAD.

     

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w miesiącu wrześniu 2012 roku będzie wydawana kolejna transza żywności z Caritas w Łodzi w ramach Programu PEAD.

  Wydawanie żywności odbywać się będzie w magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w dniach: 

   

   • 25.09.2012 od godziny 800 do 1600
   • 26.09.2012 od godziny 800 do 1600

   

  Prosimy osoby uprawnione o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie.

   

  Bliższych informacji udziela:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28 

 • Pomoc żywnościowa Caritasu i UE

  Caritas   W ramach programu przekazywania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (program PEAD 2012), „CARITAS” przekazał dla mieszkańców Gminy Zelów kolejną partię żywności. Produkty są wydawane przez pracowników M-GOPS w budynku dawnego Urzędu Miejskiego (róg ul. Żeromskiego i Szkolnej).

 • Witaj na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

      Witamy na nowo powstałej stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie. Strona bedzie zawierala aktualne informacje z pracy ośrodka jak i również ogłoszenia dla klientów.

  Prosimy o uwagi i sugestie na temat strony poprzez formularz kontaktowy w dziale Kontakt na górze strony.

   

  Z poważaniem 

       Zespół redakcyjny Uśmiech