Doświadczasz przemocy w rodzinie? Pozwól sobie pomóc.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Czytaj więcej...

[AKTUALIZACJA z 19.12.2018 r.] - Informacja o wynikach naboru - Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w MGOPS w Zelowie

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w M-GOPS w Zelowie z siedzibą w Zelowie, ul. Piotrkowska 12

na stanowisko Głównego Księgowego 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - JPG (2,3 MB) 

Zelów, dn. 19 grudnia 2018 r.


 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - JPG (2,4 MB) 

Zelów, dn. 13 grudnia 2018 r.


 

Miejsce pracy:                                               Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zelowie

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:        etat w pełnym wymiarze

Data publikacji ogłoszenia:                           28 listopada 2018r.

Termin składania ofert do:                           12 grudnia 2018r. do godz. 14:00

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

Czytaj więcej...

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na terenie Gminy Zelów

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, iż nawiązał współpracę z Fundacją „Poranek” z Tomaszowa Mazowieckiego, która prowadzi dystrybucję paczek żywnościowych dla rodzin potrzebujących w ramach programu PO PŻ.

Współpraca ta polegać będzie na tym, iż Ośrodek będzie wydawał skierowania dla osób chętnych do otrzymania paczek żywnościowych z Banku Żywności, natomiast Fundacja będzie wydawała na podstawie skierowań paczki żywnościowe na terenie Gminy Zelów.

Kryterium dochodowe osoby zgłaszającej się o pomoc wynosi:

  • 1268,00 zł netto dla osoby samotnej
  • 1028,00 zł netto dla osoby w rodzinie

Skierowania do pomocy żywnościowej będą wydawane do 15 lutego 2017 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie ul. Piotrkowska 12 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.30-15.30, we wtorki 7.30-17.00.

Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 tel. 44 6341028.

 

                                                                                           Kierownik Ośrodka

                                                                                              Janina Kędziak

Wydawanie żywności - 27.02.2017 r. OSP Zelów

W dniu  27 lutego 2017 roku w godzinach od 11.00 do 21.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie ul. Dzielna 6, wydawana będzie żywność ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Bezpłatne wydawanie jabłek w dniu 28.04.2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku (czwartek) w godzinach 11.00 – 16.00 będą wydawane bezpłatne jabłka z Agencji Rynku Rolnego. Do odebrania jabłek uprawnione będą osoby korzystające z pomocy społecznej.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór jabłek w wyznaczonym terminie, ponieważ będą wydawane tylko przez jeden dzień. 

Miejsce odbioru jabłek:

Magazyn Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zelowie wjazd od ulicy Żeromskiego 16.

 

Zelów, 21.04.2016 r.                                Kierownik Ośrodka

                                                                Janina Kędziak