INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) nieczynne będą:

  • M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12
  • Punkt Żywienia M-GOPS w Zelowie, ul. Kościuszki 42
  • Klub Seniora, Zalesie 27

Ponadto informujemy, że w dniu 31 grudnia 2021 r. (piątek) kasa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelowie będzie czynna do godziny 12:00.

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w Gminie Zelów

niepełnosprawni   Gmina Zelów chcąc wesprzeć osoby niepełnosprawne z terenu całej gminy, zamierza złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych o przyznanie pomocy finansowej na zakup 333 kompletów wyrobów medycznych jak: ciśnieniomierz ramienny, pulsoksymetr, termometr bezdotykowy w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Adresatami programu będą osoby dorosłe, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne wydane przez komisję ds. inwalidztwa i zatrudnienia, organ ZUS lub KRUS (I grupa inwalidzka, II grupa inwalidzka, III grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji).

Realizatorem programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634-10-28 wew. 25 lub 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 do dnia 15 października 2021r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez PFRON wniosku Gminy Zelów o dofinansowanie zadania, osoby zakwalifikowane do programu bezpłatnie otrzymają w/w wyroby medyczne.

Nadmieniamy, że na jedno gospodarstwo domowe, w którym istnieje problem niepełnosprawności przysługuje jedno zgłoszenie.

O zakwalifikowaniu się do programu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Zelów

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach współpracy z Fundacją „Poranek” z Tomaszowa Mazowieckiego rozpoczyna ponowną realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 25 i 26 luty 2021 r. dla wszystkich osób, które otrzymały skierowania będzie wydawana bezpłatna żywność w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Dzielna 6 w Zelowie.

Informujemy, że w ubiegłym roku zostało wydanych 477 skierowań dla 1018 osób. Do najbardziej potrzebujących mieszkańców trafiło 57.754,22 kg żywności o łącznej wartości 280.195,24 zł.

Pomoc żywnościowa przysługuje osobom, których kryterium dochodowe wynosi:

  • 1542,20 zł netto dla osoby samotnej
  • 1161,60 zł netto dla osoby w rodzinie.

Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634 10 28.

                                                                                                 Kierownik Ośrodka

                                                                                                     Janina Kędziak