Zamówienia publiczne

Pokaż # 
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 kwietnia 2018 r. na: Przedmiot zamówienia (opis przedmiotu zamówienia): zakup i dostarczenie do siedziby M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 dwóch damskich rowerów elektrycznych do pracy opiekunek w M-GOPS w Zelowie w ramach 19 kwiecień 2018
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 06 marca 2018 r. na: realizację usług społecznych w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu profilaktyki uzależnień w rodzinie dla 58 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” 22 luty 2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 28 listopada 2017 r. na: realizację usług społecznych w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie dla 58 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodzi 17 listopad 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 maja 2017 r. na: realizację usług społecznych w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu wiedzy o zdrowym stylu życia dla 58 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny O 18 maj 2017
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07 marca 2017 r. na: Przeprowadzenie 12 godzin zegarowych warsztatów rozwijania kompetencji zarządzania budżetem domowym dla 25 Uczestników projektu (17 Kobiet/8 Mężczyzn) „Akademia Zdrowej Rodziny” 15 marzec 2017
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 stycznia 2017 r. na: Przeprowadzenia 200 godzin indywidualnego poradnictwa pedagogicznego dla Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społ 24 styczeń 2017
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 stycznia 2017 r. na: Przeprowadzenia 200 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo 24 styczeń 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13 stycznia 2017 r. na: Przeprowadzenia 75 godzin indywidualnego poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie 24 styczeń 2017
OGŁOSZENIE z dnia 17 listopada 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na: Prowadzenie 20 godzin zegarowych warsztatów rozwijania kompetencji wychowawczych dla 25 Uczestników projektu (17 Kobiet/8 Mężczyzn) projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizo 17 listopad 2016
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 21 października 2016 r. na: Przeprowadzenie 20 godzin warsztatów rozwijania kompetencji wychowawczych dla 25 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pom 03 listopad 2016