Zamówienia publiczne

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Odsłony
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 28 listopada 2017 r. na: realizację usług społecznych w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie dla 58 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodzi 17 listopad 2017 584
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 maja 2017 r. na: realizację usług społecznych w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu wiedzy o zdrowym stylu życia dla 58 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny O 18 maj 2017 527
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07 marca 2017 r. na: Przeprowadzenie 12 godzin zegarowych warsztatów rozwijania kompetencji zarządzania budżetem domowym dla 25 Uczestników projektu (17 Kobiet/8 Mężczyzn) „Akademia Zdrowej Rodziny” 15 marzec 2017 674
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 stycznia 2017 r. na: Przeprowadzenia 200 godzin indywidualnego poradnictwa pedagogicznego dla Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społ 24 styczeń 2017 645
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 stycznia 2017 r. na: Przeprowadzenia 200 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo 24 styczeń 2017 583
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13 stycznia 2017 r. na: Przeprowadzenia 75 godzin indywidualnego poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie 24 styczeń 2017 609
OGŁOSZENIE z dnia 17 listopada 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na: Prowadzenie 20 godzin zegarowych warsztatów rozwijania kompetencji wychowawczych dla 25 Uczestników projektu (17 Kobiet/8 Mężczyzn) projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizo 17 listopad 2016 547
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 21 października 2016 r. na: Przeprowadzenie 20 godzin warsztatów rozwijania kompetencji wychowawczych dla 25 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pom 03 listopad 2016 541
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 03 listopada 2016 r. na: Świadczenie usługi 322 godzin sprawowania opieki nad 12 dziećmi Uczestników projektu podczas realizacji zajęć projektowych w ramach projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” 03 listopad 2016 629
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 03 listopada 2016 r. na: Świadczenie usługi cateringowej dla 37 Uczestników projektu (25 osób dorosłych/12 dzieci w wieku 3-14 lat) „Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPLD.09.02.01-10-A005/16 03 listopad 2016 497
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 03 listopada 2016 r. na: Wynajem sali na potrzeby sprawowania opieki nad 12 dziećmi Uczestników projektu podczas realizacji zajęć projektowych w ramach projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPLD.09.0 03 listopad 2016 535
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 03 listopada 2016 r. na: Prowadzenie 100 godzin zegarowych grupy wsparcia dla 25 Uczestników projektu (17 Kobiet/8 Mężczyzn) „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 03 listopad 2016 422
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01 czerwca 2015 r. na: Organizację spotkania środowiskowego w formie pikniku pn. „Promocja zdrowia rodziny” dla 45 osób - uczestników projektu, osób z otoczenia, przedstawicieli M-GOPS w Zelowie, przedstawicieli władz lokalnych. 16 czerwiec 2015 671
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 06 maja 2015 r. na organizację dwudniowego wyjazdu integracyjnego (wycieczki) dla 28 osób (27K/1M) Uczestników projektu, osób ze środowiska oraz opiekunów MGOPS 06 maj 2015 805
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 06 marca 2015 r. na świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi. 06 marzec 2015 856
Szacownie wartości zamówienia publicznego - aktywna integracja 15 styczeń 2015 699
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 09 grudnia 2014 r. - organizacja wyjazdu integracyjnego do Łodzi do Teatru 09 grudzień 2014 672
Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2014 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup upominków - zestawy kosmetyków pielęgnacyjnych wraz z opakowaniem świątecznym dla 35 uczestników projektu 26 listopad 2014 681
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29 września 2014 r. - zakup artykułów biurowych 29 wrzesień 2014 742
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29 września 2014 r. - zakup tonerów 29 wrzesień 2014 814