W dniu 12.04.2024 w siedzibie Klubu Seniora w Zalesiu Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek podpisał umowę partnerską projektu ,,CUS II dla powiatu bełchatowskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Gmina Zelów realizuje w/w projekcie następujące zadania:
  • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 21 osób. Usługi opiekuńcze świadczone są nieprzerwanie przez 7 dni w tygodniu, przez opiekunki zatrudnione w ramach projektu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych i dotyczy głównie: pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacyjnej, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Uczestnicy ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze zgodnie z wytycznymi w projekcie to jest nie więcej niż 10% kosztów świadczonych usług.
  • Klub Seniora dla osób niesamodzielnych w Zalesiu dla 100 osób. Klub Seniora zapewnia opiekę i odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania osób niesamodzielnych z terenu gminy Zelów. Klub czynny jest w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Celem Klubu Seniora jest aktywizacja społeczna, integracja oraz włączenie społeczne osób starszych niesamodzielnych do społeczności lokalnej. Klub realizuje zajęcia ogólnorozwojowe i usprawniające, terapii zajęciowej oraz warsztaty: jogi, muzyczne, komputerowe, kulinarne, wizażu, fryzjerskie. Planowane są wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne, wyjazdy do kina i teatru. Uczestnicy mają zapewniony dowóz i odwóz do i z Klubu Seniora. Ponadto mają zapewnione dwa posiłki: śniadania w ramach warsztatu kulinarnego i obiad w ramach cateringu. Wsparcie, które otrzymują uczestnicy Klubu Seniora jest całkowicie bezpłatne. Osoby niesamodzielne z terenu Zelowa, uczestnicy projektu mają możliwość w ramach projektu korzystania z dodatkowego wsparcia towarzyszącego realizowanego przez Stowarzyszenie „Przystań” w Bełchatowie, a mianowicie:
  • Usługę „Złotej rączki”, której celem jest wsparcie uczestników w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania poprzez pomoc przy drobnych usterkach i naprawach takich jak: cieknący kran, wymiana uszczelek, wymiana gniazdka, mycie okien, podłączenie pralki/zmywarki, wymiana żarówek, pranie, sprzątanie, naprawy meblowe, jak wymiana zawiasów i inne drobne czynności naprawcze i montażowe. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna lecz limitowana.
  • Usługi transportu indywidualnego typu door-to -door , która polega na transporcie uczestnika z i do miejsca zamieszkania w celu załatwienia m.in. wizyty lekarskiej, leczenia lub rehabilitacji, w celu załatwienia spraw urzędowych, zakupu leków, aktywizacji zawodowej lub potrzeb duchowych, do biblioteki, kina, filharmonii, teatru. Usługa ta jest dostępna na terenie powiatu bełchatowskiego, a w szczególnych sytuacjach możliwe są wyjazdy poza granice powiatu. Przejazd w ramach usługi door-to-door jest odpłatny zgodnie z regulaminem i ustaloną tabelą odpłatności, a opłata nie może przekroczyć 10% wartości całej usługi.
  • Punkt informacyjno-doradczy, który świadczy kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla uczestników projektu oraz ich otoczenia, także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie uczestników w szeroko pojmowane technologie asystujące. Udzielane są informacje o obowiązujących systemach orzecznictwa zarówno do celów rentowych i poza rentowych, możliwościach wsparcia finansowego, rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, sprawach dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier. Podejmowane są działania związane z pomocą uczestnikom poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji.
    Pracownik punktu dojeżdża do uczestników projektu do domu jak również do Klubu Seniora. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna.
Liderem projektu partnerskiego jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Przystań" w Bełchatowie.
Projekt realizowany jest do 31.12.2026 roku.
 
źródło: https://www.facebook.com/gminazelow