INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
W POSTĘPOWANIU OPS.3801-2/2024:

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W RAMACH PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Treść w załączniku: